installaties - bungalow bouw

Ga naar de inhoud

Verwarming, warm water en stroom in een energiearme nieuwe woning

Duurzaam bouwen?

Volgens deskundigen uit de installatie en bouwbranche hebben lichte bouwsystemen een groot voordeel
Bij lichte bouwsystemen zoals houtskeletbouw en staalframebouw zijn alle buitengeveldelen volledig, dus van binnen naar buiten geisoleerd. Dit betekend dat die onderdelen géén warmte opnemen. Bij zware beton en steenachtige bouwwijzen bouw gaat een deel van de verwarmings-energie in de wanden zitten (dit heet accumuleren). Dit is hét negatieve effect bij het verwarmen maar ook koelen van massieve woningen. Een zeer gering deel van de opgenomen warmte en koelte wordt welliswaar weer afgegeven aan de ruimte, doch dit staat in geen verghouding met de hoeveelheid energie die nodig is om het erin te krijgen. Die energie wordt sinds medio 2018 worden geleverd een warmtepomp. Deze apparaten werken op electische stroom en die moet u hoe dan ook zelf betalen. het is dus zaak dat het appparaat zo weinig  kgelijk draait om uw woning te verwarmen of te koelen. Het is dus zaak dat er zo weinig  mogelijk warmte verlooren gaat door kieren in uw nieuwe woning. En ofschoon er regles voor zijn wordt het merdendeel van de nieuwe woningen nog gewoon gebouwd met kierende wand- en vloer- en kozijnaansluiting. Het maken van een kierdichte ( ook bekend als luchtdichte) woning vereist kennis van zaken maar ook de wil bij de aannamer om beter te bouwen en kost daarnaast meer tijd en dus meer geld. Het is net als beter en meer isoleren echter net  zo'n wezenlijk onderdeel van het bouwen van energiearme toekomstbestendige woningen.

Ventilatie in een energiearme woning.  
Enegiearm bouwen betekend ook dat het ventialtiesysteem een belangrijkere rol krijgt. In een energiearme of energieneutrale woning wordt veelal een ventilatiesysteem met warmteterugwinning toegpast. Deze zogenaamde gebalanceerde ventilatiesystemen hebben een dag/nachtventilatiestand waarbij de nachtstand bij een woning met een lichtbouwsysteem de woning in de avond en nacht op een passieve (dus zonder hulp van een airco of andere koelunit) sneller laat afkoelen. dit verhoogt het comfort van uw neiuwe woning.

Verwarming
In een energiearme woning zit een verwarmingsysteem welke werkt met lage bedrijfstemperaturen. Vloerverwarming is daar een voorbeeld van. Dat heeft ook te maken met het feit dat de efficientie van een warmtepomp behoorlijk daalt als er hogere temperaturen moeten worden gemaakt.  
De verblijfsruimtes op de begane grond worden voorzien van vloerverwarming. Voor extra comfort worden ook de badkamer en de overloop van woningen met een verdieping voorzien van buizen voor het verwarmen van de vloer.

Er zijn echter ook andere verwarmingssystemen die steeds populairder worden b.v. infrarood verwarming. Deze verwarming werkt ook volledig electrisch maar gebruikt aanmerkelijk meer stroom dan een warmtepomp. Tevens moet u dan nog het warm tapwater met een electrische boiler of zonneboiler maken.

 Koelen.
De muren in een een woning die is gebouwd met een staalframebouwsysteem nemen geen warmte of koelte op. Dit is zeker van voordeel mocht u besluiten bepaalde ruimtes in uw woning te gaan koelen. Er is aanmerkelijk minder energie nodig om de warmte de ruimtes uit te krijgen. Niet alleen bespaart dit energie maar daardoor ook onderhoud aan uw koelinstallatie. Koelen middels de buizen van het vloerverwarmingsysteem is niet erg efficient. In een energiearme woning kunt beter met lucht gaan koelen, dit gaat aanmerkelijk sneller en goedkoper.

Stoom opwekken met PV panelen.
Om energieneutraal te gaan opereren dient u uw eigen stroom te gaan opwekken.  De kosten van PV panelen en de omvormers zijn de laatste jaren steeds verder gedaalt en gegeven het feit dat we met elkaar hebben besloten dat energieneutraal de norm gaat worden zullen die prijzen de komende jaren nog verder dalen. Het lijkt dus dus interessant om bij de combinatie levensloopbestendig ook het woord toekomstbestendig zoals boven al eens genoemd toe te voegen. Met een PV panelen systeem wordt u minder afhankelijk van anderen, en wie wil dat niet?

 
bungalowbouwnederland Aardwarmtepomp NIBE 2
Aardwarmtepomp

Een aardwarmtepomp maakt gebruik van een constante temperatuur diep in de grond. Er worden leidingen naar de vooraf berekende positie gebracht, soms meer dan 100 meter diep, en door die leidingen wordt een vloeistof gepompt. In koude tijden wordt middels de vloeistof een constante temperatuur van ca. 15 graden ( afhankelijk van het berekende / de locatie) gehaald en afgegeven aan de compressor die dan met een hogere starttemperatuur ( dan de buitentemperatuur) begint warm water te maken. Die compressor hoeft zodoende minder werk te verrichten om warm water voor de vloerverwarming en warm tapwater te maken. In de zomer keert het proces om en kan er koeling worden gemaakt.  Het systeem wordt algemeen beschouwd als stabieler dan een luchtwarmtepomp. De prijs voor een dergelijk systeem is, mede door de grondboringen nogal hoog. Het apparaat verbruikt, zeker bij koude tijden én als het wordt ingezet voor koelingsdoeleinden nog steeds een behoorlijke hoeveelheid electrische stroom. Om energieneutraal te opereren moet die stroom dan weer middels eigen PV panelen worden opgewekt, dus een extra investering is dan nodig.


 


bungalowbouwnederland luchtwarmtepomp buiten en binnenunit
Luchtwarmtepomp

Een luchtwarmtepomp maakt gebruik van de buitentemperatuur om warmte of koude te maken. Er hoeven geen leidingen in de grond te worden gewerkt en dit bespaart op de kosten van het systeem. Het is meestal een 40% goedkoper dan een aardwarmtepomp (€ 20.000,00 versus € 12.000,00). Een luchtwarmtepomp wordt mider stabiel namate de buitentemperatuur lager wordt. Bij lage temperaturen gaat het apparaat vaak over op volledig electrisch opereren. De buitenunit maakt tevens enig geluid, dus de positie van die buitenunit dient vooraf goed te worden gekozen.

 

bungalowbouwnederland infrarood vloerverwarming 1
Infrarood verwarming

Infrarood is een vorm van warmte die onder andere wordt geproduceerd wanneer het lichaam zich inspant. Zonder deze warmte zou geen mens in leven blijven. Infrarood is een onderdeel van het lichtspectrum en is derhalve ook in het zonlicht te vinden. In het spectrum onderscheiden we drie soorten straling, namelijk: - Ultraviolet - Zichtbare licht - Infrarood. Ultraviolet en Infrarood is straling dat voor het menselijk oog niet zichtbaar is. Wij ervaren infrarood als warmte.
Voorbeeld:
Als je zomers in de zon zit of ligt, geeft dat een heerlijke warmte, maar bij het verschijnen van een wolk voor de zon voelt het ineens minder behaaglijk ondanks dat de temperatuur niet is veranderd. Dit gevoel wordt veroorzaakt omdat de infrarood straling op dat moment niet aanwezig is.
Korte golf infrarood (IR-A): 0,78 – 1,40 µm
Middengolf infrarood (IR-B): 1,40 – 3,00 µm
Lange golf infrarood (IR-C): 3,00 – 1000 µm
De energie die infrarood bevat wordt geabsorbeerd door het voorwerp waar het op valt, hierbij wordt die energie omgezet in warmte. De uitwerking van de verschillende infrarood soorten verschilt.
bungalowbouwnederland.nl stroom  opwekken PV panelen op plat dak
Zelf stroom opwekken

Met PV panelen (PV staat voor Photo-Voltais = zet licht om in stroom)  wordt electra opgewekt. De panelen moeten onder een bepaalde hoek staan om maximaal te profiteren van de meeste lichtopbrangst, en richting de zon is altijd het meeste licht. Opgewekte gelijkstroom wordt omgezet naar wisselspanning middels een omvormer. De stroom wordt in het eigen systeemcircuit ingebracht. Als er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt kunt u dat terug leveren aan de leverancier. Hoe lang dit zogenaamde salderen nog verplicht is voor de energieverzorgers is anno nu nog niet duidelijk.   


Opslag voor opgewekte stroomOpslag voor opgewekte stroom

Een geweldige stap in de goede richting om het proces van energieneutraal / nul op de meter sneller, autarkisch wonen eenvoudiger en goedkoper te realiseren is de komst van een opslagunit voor opgewekte stroom via PV panelen.

Dankzij de ontwikkeling van thuisaccu’s wordt het thuis opwekken van stroom interessanter. De accusystemen fungeren als opslag en back-up voor als de natuurlijke energiebron het laat afweten. Tesla en BMW hebben ruime kennis vergaard op het gebied van accu’s in de elektrische autotechnologie. Met deze kennis willen ze de meterkast van huishoudens veroveren. Tesla komt binnenkort met de “Powerwall” op de markt. De “MyReserve” van SolarWatt in samenwerking met BMW zal echter als eerste in de verkoop gaan voor de consument. Een huisaccu zal de consument zo’n € 3000,- gaan kosten.

Huishoudens onafhankelijk van energieleveranciers
“De introductie van huisaccu’s is een grote stap naar een transformatie van de energie-infrastructuur in de wereld. Huishoudens die zelf energie opwekken, worden met een accu steeds minder afhankelijk van energieaanbieders. Nederlanders die stroom geleverd krijgen van een leverancier, hebben voorlopig nog geen voordeel van een huisaccu”, zegt Paul van Selms van het consumentencollectief UnitedConsumers.
“Huishoudens die zelf stroom opwekken, kunnen door de huisaccu honderden euro’s besparen. Niet alleen de leveringskosten dalen, maar ook de hoge belasting hierop. Omgerekend valt bijna 50% belasting weg voor de thuisproducent van stroom. De huisaccu is ook voordeliger dan het terugleveren van stroom aan het net, ook wel de salderingsregeling genoemd,” aldus van Selms.

Of een thuisaccu rendeert hangt van de situatie af.  Wie op dit moment stroom teruglevert aan het net, krijgt daarvoor tot het totaal van zijn stroomverbruik het volledige bedrag, inclusief belasting, terug, door middel van salderen. Lever je meer terug dan je verbruikt, krijg je veel minder vergoed. Vanaf dat moment, of als salderen wordt aangepast of verdwijnt, wordt het financieel rendabel om zelf een accu te hebben. In de andere gevallen geeft de thuisaccu vooral meer zekerheid en flexibiliteit.
Helemaal 'off the grid' is echter nog niet mogelijk. Dat kan voor 80 procent, maar voor ongeveer 20 procent van de tijd heb je het stroomnet nog wel nodig. In de winter produceer je bijvoorbeeld niet genoeg stroom met je zonnepanelen.
De huishoudens in Nederland met een piek-dal tarief betalen tijdens het daltarief gemiddeld zo’n 2 cent per kWh minder dan in het piektarief. Het opladen van de huisaccu tijdens daluren, om deze stroom vervolgens in de piekuren te gebruiken, loont nauwelijks om de investering van zo’n € 3000,- terug te verdienen.

Terug naar de inhoud