installaties verwarmen koelen stroom - bungalow bouw

Ga naar de inhoud

Verwarming, warm water en stroom in een energiearme nieuwe woning

Duurzame installaties?

Eerst beter bouwen, dan de installties toevoegen!
De wetenschappelijke term Trias Energetica stelt onder andere: voordat men installaties gaat toevoegen aan een gebouw moet eerst de behoefte aan energie ( verwarming / koeling) wordt berekend. Hoe lager die behoefte, hoe kleiner ( en eventueel anders) de installaties kunnen worden uitgevoerd. Verwarmingsinstallaties waren nooit een duur onderdeeel van een nieuwe woning toen er nog met aardgas kon worden verwarmd; een GasCv ketel en wat gasleidingen, meer was er niet nodig. Indien men nu een neiuwe woning bouwt mag dat niet meer dus hebben de warmtepompen hun intrede gedaan en die zijn zeer prijzig los van de extra energie ( stroom) die ze vragen. Wilt u ook nog koelen met een dergelijk systeem dan worden de energiekosten nog hoger. Het is dus een logische stap om de behoefte aan verwarming en koeling lager te maken, Dat doet men door beter te bouwen. Het zogenaamde passief bouwen is daar een mooi voorbeeld van. Door meer en beter te isoleren en de kierdichting ( de luchtdichtheid) naar veel hoger niveau te brengen wordt de behoefte aan verwarmings- en koelingsenergie sterk gereduceerd. Als er daarnaast ook nog eens een NIET-Accumulerend bouwsysteem wordt toegepast heeft men de juiste uitgangspunten voor het toepassen van veel efficentere verwarmings- en koelingsystemen. Dit is één van de redenen waarom staalframebouw ontzettend populair aan het worden is, niet in de laatste plaats bij aannemers. Die kunnen met dit bouwsysteem nu veel eenvoudiger aan de actuele eisen voldoen en daarmee hun klanten die betere woning leveren waarvoor wordt betaald.    

Ventilatie in een energiearme woning.  
Enegiearm bouwen betekend ook dat het ventialtiesysteem een belangrijkere rol krijgt. In een energiearme of energieneutrale woning wordt veelal een ventilatiesysteem met warmteterugwinning toegpast. Deze zogenaamde gebalanceerde ventilatiesystemen hebben een dag/nachtventilatiestand waarbij de nachtstand bij een woning met een lichtbouwsysteem de woning in de avond en nacht op een passieve (dus zonder hulp van een airco of andere koelunit) sneller laat afkoelen. dit verhoogt het comfort van uw neiuwe woning.

Verwarming
Zie ook boven, eerst beter bouwen en dan de duurzame installaties erbij voege. In een energiearme woning zit een verwarmingsysteem welke werkt met lage bedrijfstemperaturen. Dat kan een warmtepomp zijn, maar ook infraroodvloerverwarming is in energiearme woningen interessant.

 Koelen.
De muren in een een woning welke is gebouwd met een staalframebouw-systeem nemen geen warmte of koelte op. men noemt dit NIET-accumulernd bouwen. Dit is absoluut van voordeel mocht u besluiten bepaalde ruimtes in uw woning te gaan koelen. Er is aanmerkelijk minder energie nodig om de warmte de ruimtes uit te krijgen. Niet alleen bespaart dit energie maar daardoor ook onderhoud aan uw koelinstallatie. Koelen middels de buizen van het vloerverwarmingsysteem is niet erg efficient. In een energiearme woning kunt beter met lucht gaan koelen, dit gaat aanmerkelijk sneller en goedkoper.

Stoom opwekken met PV panelen.
Om energieneutraal te gaan opereren dient u uw eigen stroom te gaan opwekken. Het lijkt dus dus interessant om bij de combinatie levensloopbestendig ook het woord toekomstbestendig zoals boven al eens genoemd toe te voegen. Met een PV panelensysteem wordt u minder afhankelijk van anderen, en wie wil dat niet? en wacht u van het opslaan van de opgewekte stroom door middel ven een thuisaccu. het wordt de komende jaren een normaal product en dus ook betaalbaar voor de particulier

 
bungalowbouwnederland Aardwarmtepomp NIBE 2
Aardwarmtepomp

Een aardwarmtepomp maakt gebruik van een constante temperatuur diep in de grond. Er worden leidingen naar de vooraf berekende positie gebracht, soms meer dan 100 meter diep, en door die leidingen wordt een vloeistof gepompt. In koude tijden wordt middels de vloeistof een constante temperatuur van ca. 15 graden ( afhankelijk van het berekende / de locatie) gehaald en afgegeven aan de compressor die dan met een hogere starttemperatuur ( dan de buitentemperatuur) begint warm water te maken. Die compressor hoeft zodoende minder werk te verrichten om warm water voor de vloerverwarming en warm tapwater te maken. In de zomer keert het proces om en kan er koeling worden gemaakt.  Het systeem wordt algemeen beschouwd als stabieler dan een luchtwarmtepomp. De prijs voor een dergelijk systeem is, mede door de grondboringen nogal hoog. Het apparaat verbruikt, zeker bij koude tijden én als het wordt ingezet voor koelingsdoeleinden nog steeds een behoorlijke hoeveelheid electrische stroom. Om energieneutraal te opereren moet die stroom dan weer middels eigen PV panelen worden opgewekt, dus een extra investering is dan nodig.


 


bungalowbouwnederland luchtwarmtepomp buiten en binnenunit
Luchtwarmtepomp

Een luchtwarmtepomp maakt gebruik van de buitentemperatuur om warmte of koude te maken. Er hoeven geen leidingen in de grond te worden gewerkt en dit bespaart op de kosten van het systeem. Het is meestal een 40% goedkoper dan een aardwarmtepomp (€ 20.000,00 versus € 12.000,00). Een luchtwarmtepomp wordt mider stabiel namate de buitentemperatuur lager wordt. Bij lage temperaturen gaat het apparaat vaak over op volledig electrisch opereren. De buitenunit maakt tevens enig geluid, dus de positie van die buitenunit dient vooraf goed te worden gekozen.

 

bungalowbouwnederland.nl stroom  opwekken PV panelen op plat dak
Zelf stroom opwekken

Met PV panelen (PV staat voor Photo-Voltais = zet licht om in stroom)  wordt electra opgewekt. De panelen moeten onder een bepaalde hoek staan om maximaal te profiteren van de meeste lichtopbrangst, en richting de zon is altijd het meeste licht. Opgewekte gelijkstroom wordt omgezet naar wisselspanning middels een omvormer. De stroom wordt in het eigen systeemcircuit ingebracht. Als er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt kunt u dat terug leveren aan de leverancier. Hoe lang dit zogenaamde salderen nog verplicht is voor de energieverzorgers is anno nu nog niet duidelijk.   


Opslag voor opgewekte stroomOpslag voor opgewekte stroom

Een geweldige stap in de goede richting om het proces van energieneutraal / nul op de meter sneller, autarkisch wonen eenvoudiger en goedkoper te realiseren is de komst van een opslagunit voor opgewekte stroom via PV panelen.

Dankzij de ontwikkeling van thuisaccu’s wordt het thuis opwekken van stroom interessanter. De accusystemen fungeren als opslag en back-up voor als de natuurlijke energiebron het laat afweten. Tesla en BMW hebben ruime kennis vergaard op het gebied van accu’s in de elektrische autotechnologie. Met deze kennis willen ze de meterkast van huishoudens veroveren. Tesla komt binnenkort met de “Powerwall” op de markt. De “MyReserve” van SolarWatt in samenwerking met BMW zal echter als eerste in de verkoop gaan voor de consument. Een huisaccu zal de consument zo’n € 3000,- gaan kosten.

Huishoudens onafhankelijk van energieleveranciers
“De introductie van huisaccu’s is een grote stap naar een transformatie van de energie-infrastructuur in de wereld. Huishoudens die zelf energie opwekken, worden met een accu steeds minder afhankelijk van energieaanbieders. Nederlanders die stroom geleverd krijgen van een leverancier, hebben voorlopig nog geen voordeel van een huisaccu”, zegt Paul van Selms van het consumentencollectief UnitedConsumers.
“Huishoudens die zelf stroom opwekken, kunnen door de huisaccu honderden euro’s besparen. Niet alleen de leveringskosten dalen, maar ook de hoge belasting hierop. Omgerekend valt bijna 50% belasting weg voor de thuisproducent van stroom. De huisaccu is ook voordeliger dan het terugleveren van stroom aan het net, ook wel de salderingsregeling genoemd,” aldus van Selms.

Of een thuisaccu rendeert hangt van de situatie af.  Wie op dit moment stroom teruglevert aan het net, krijgt daarvoor tot het totaal van zijn stroomverbruik het volledige bedrag, inclusief belasting, terug, door middel van salderen. Lever je meer terug dan je verbruikt, krijg je veel minder vergoed. Vanaf dat moment, of als salderen wordt aangepast of verdwijnt, wordt het financieel rendabel om zelf een accu te hebben. In de andere gevallen geeft de thuisaccu vooral meer zekerheid en flexibiliteit.
Helemaal 'off the grid' is echter nog niet mogelijk. Dat kan voor 80 procent, maar voor ongeveer 20 procent van de tijd heb je het stroomnet nog wel nodig. In de winter produceer je bijvoorbeeld niet genoeg stroom met je zonnepanelen.
De huishoudens in Nederland met een piek-dal tarief betalen tijdens het daltarief gemiddeld zo’n 2 cent per kWh minder dan in het piektarief. Het opladen van de huisaccu tijdens daluren, om deze stroom vervolgens in de piekuren te gebruiken, loont nauwelijks om de investering van zo’n € 3000,- terug te verdienen.

Terug naar de inhoud